Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

spr_admin

Zakup nowego ambulansu przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

11 marca 2022 r. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe odebrało nowy ambulans ratowniczy zakupiony ze środków własnych Pogotowia. Jak podkreśla Dyrektor SPZOZ SPR Pani Bożena Hudzik: „W ambulansie jest wiele nowoczesnych rozwiązań, między innymi lodówka na leki, której nie ma w żadnej innej karetce oraz wiele nowinek technicznych, które na pewno będą pomocne w pracy ratowników.”

Pomoc dla Ukrainy

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe włączyło się do ogólnokrajowej pomocy naszym sąsiadom, tym samym 4 marca 2022 r.  przekazało 2 ambulanse ratownicze, a także m.in. 3 defibrylatory LIFEPACK, pakiety medyczne oraz różnego rodzaju środki opatrunkowe do Lwowskiego Obwodowego Centrum Medycyny Ratunkowej jako wsparcie ich działań medycznych na

Współpraca z PZU Życie S.A.

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono 6 plecaków ratowniczych oraz 50 opakowań rękawic nitrylowych dla zespołów ratownictwa medycznego SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Podziękowania dla FHU KAT-TECH Katarzyna Leśniak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu pragnie złożyć szczere podziękowania FHU KAT-TECH Katarzyna Leśniak w Tarnowie za przekazanie 191 szt. Kombinezonów MUTEX2 CAT3 XL . Dziękujemy za wsparcie naszej placówki w tym trudnym czasie.

Dzień Ratownictwa Medycznego

W dniu 13 października 2021 r. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe odwiedził Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, który wraz z Wicewojewodą Panem Józefem Leśniakiem, Senatorem Panem Wiktorem Durlakiem oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Wicestarostą Panem Antonim Koszykiem, Przewodniczącą Komisji Zdrowia Panią Marią Barbarą Szarotą, a także Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego Panem Romanem Potoniec złożyli

Przekazanie Ambulansu Ratowniczego

PRZEKAZANIE AMBULANSU RATOWNICZEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTUNR POIS.09.01.00-00-0425/21 „ZAKUP AMBULANSU ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA SPZOZ SĄDECKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO” W dniu 29 lipca 2021 r. Starosta Nowosądecki Pan Marek Kwiatkowski dokonał uroczystego przekazania ambulansu ratowniczego dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Karetka zakupiona została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content