Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Współpraca z PZU Życie S.A.

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono 6 plecaków ratowniczych oraz 50 opakowań rękawic nitrylowych dla zespołów ratownictwa medycznego SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content