Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

Ministerstwo Zdrowia realizuje Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej. W ramach programu kadra medyczna będzie mogła liczyć m.in. na bezpośrednią pomoc w formie porad psychologicznych. Każdy potrzebujący przedstawiciel kadry medycznej oraz studenci kierunków medycznych będą mogli odbyć 4 spotkania indywidualne ze Specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego.

Program przewiduje nawiązanie współpracy z ponad 100 specjalistami:

  • psychologami,
  • psychologami klinicznymi,
  • psychoterapeutami.

Konsultacje będą prowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Bezpośrednie spotkania udostępnione zostaną w każdym mieście wojewódzkim.

W ramach programu przeprowadzonych zostanie 👍 15 000 interwencji kryzysowych.

Cele programu:

🆘natychmiastowa pomoc doraźna kadrze medycznej i studentom kierunków medycznych w sytuacji kryzysu psychicznego,

🆘wsparcie w radzeniu sobie z przyczyną problemów emocjonalnych i psychicznych,

🆘wskazanie możliwości i sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości.

Długofalowo interwencje kryzysowe przyczynią się do zmniejszenia skutków obciążenia psychicznego pracowników ochrony zdrowia wywołanych pandemią COVID-19 takich jak zmęczenie, stres, przeciążenie, strach przed zarażeniem, niepokój o bliskich, wypalenie zawodowe.

 „Programy wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content