Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

TRANSPORT SANITARNY

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi transportu sanitarnego osób chorych, którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji.

 

Transport sanitarny wykonywany jest na zlecenie lekarza POZ oraz w ramach podpisanych umów. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi transportu sanitarnego również na podstawie zleceń komercyjnych.

 

18 442-22-22

508-062-592

Zgłoszenie transportu sanitarnego
w SPZOZ SPR

 

 

Dla sprawnego przekazania zlecenia należy wcześniej przygotować następujące dane:

 

 • Nazwisko lekarza zlecającego transport oraz nazwa przychodni (nie dot. transportów komercyjnych)
 • Data planowanego transportu oraz dokładna godzina przyjazdu po pacjenta
 • Adres pacjenta oraz dokładny opis dojazdu do miejsca zamieszkania
 • Imię i nazwisko pacjenta
 • Wiek pacjenta
 • Rozpoznanie choroby
 • Pozycja w której może zostać przewożony (siedząca bądź leżąca)
 • Czy transport jest tylko w jedną stroną (czyli pozostawienie pacjenta np. w szpitalu) czy w dwie strony (przywiezienie pacjenta do przychodni, oczekiwanie na zakończenie badań a następnie odwiezienie do domu)
 • Numer kontaktowy

 

 

Transport sanitarny na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

     A.    Transport sanitarny bezpłatny

 

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

 

 1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe
 2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia)

 

W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

 

      B.    Transport sanitarny finansowany w 40% ze środków publicznych

 

Gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

 

 1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych
 2. chorób nowotworowych
 3. chorób oczu
 4. chorób przemiany materii
 5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
 6. chorób skóry i tkanki podskórnej
 7. chorób układu krążenia
 8. chorób układu moczowo-płciowego
 9. chorób układu nerwowego
 10. chorób układu oddechowego
 11. chorób układu ruchu
 12. chorób układu trawiennego
 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego
 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych
 15. urazów i zatruć
 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

 

Stopień niesprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego dokonując wpisu w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzonej na potrzeby podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz.

 

Powyższe oznacza, że transport sanitarny zostanie sfinansowany w 40% ze środków publicznych przy jednoczesnym spełnieniu trzech warunków:

 

 1. zlecenie na taki transport wystawi lekarz ubezpieczenie zdrowotnego
 2. uprawnioną jest osoba, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
 3. o ile osoba ta cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu

 

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest odpłatny.

 

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content