Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym, opiniodawczym oraz doradczym dyrektora Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.
Rada Społeczna powoływana jest i odwoływana przez Radę Powiatu Nowosądeckiego.
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

 

Powołana Uchwałą Nr 147/XIII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w składzie:

 

1. Pani Zofia Nika – Przewodniczący Rady
2. Pan Edward Ciągło – Zastępca Przewodniczącego
3. Pan Stanisław Banach – Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
4. Pani Marta Adamczyk
5. Pan Marcin Bulanda
6. Pan Antoni Poręba
7. Pan Józef Świgut
8. Pani Ewa Zielińska

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content