Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

OPINIE DOT. IMPREZ MASOWYCH

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu jako dysponent Zespołów Ratownictwa Medycznego (na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2171 z późn.zm.) jest instytucją właściwą do wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych, na obszarze swojego działania.

 

 1. SPZOZ SPR wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych
  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
 2. Wniosek o wydanie przedmiotowej opinii należy złożyć w Sekretariacie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 3. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
 4. Pismo złożone przez Jednostkę wnioskującą o wydania opinii winno zawierać:

 

 • dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),
 • osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
 •  termin imprezy,
 • lokalizacja imprezy,
 • przewidywana ilość uczestników,
 • informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji,
 • dowód dokonania opłaty za wydanie opinii.

 

Za wydanie opinii SPZOZ SPR pobiera opłatę w wysokości 150,00 zł brutto. Jednostka wnioskująca o wydanie opinii może uiścić przedmiotową opłatę bezpośrednio w kasie SPZOZ SPR, która jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 lub przelewem na konto bankowe: PKO Bank Polski 42 1020 2892 0000 5202 0846 0620.

 

Opinia zostaje wydana na podstawie potwierdzenia dokonania opłaty. Dowód uiszczenia opłaty winien zostać dołączony do wniosku o wydanie opinii.

 

Ważne!

 

W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inne  podmioty niż Sądeckie Pogotowie Ratunkowe należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić w Sekretariacie SPZOZ SPR (osobiście, pisemnie fax-em lub mailowo) nazwę i adres jednostek realizujących zabezpieczenie medyczne oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie. Brak takiej informacji we wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną w związku z nie spełnieniem wymagań i zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania decyzji o braku
u organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content