Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Zakup nowego ambulansu przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

11 marca 2022 r. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe odebrało nowy ambulans ratowniczy zakupiony ze środków własnych Pogotowia. Jak podkreśla Dyrektor SPZOZ SPR Pani Bożena Hudzik: „W ambulansie jest wiele nowoczesnych rozwiązań, między innymi lodówka na leki, której nie ma w żadnej innej karetce oraz wiele nowinek technicznych, które na pewno będą pomocne w pracy ratowników.”

Dzięki działaniom obecnego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego oraz Dyrekcji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w ostatnich latach flota samochodowa jednostki została mocno odnowiona.

 

Link do informacji na stronie FB Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content