Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Nowy sprzęt medyczny

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o kolejne Videolaryngoskopy oraz defibrylatory. Koszt zakupu w/w sprzętu wyniósł:

  • 4 szt. videolaryngoskopów – 23.112,00 zł,
  • 2 szt. defibrylatorów – 246.061,92 zł, z czego 150 tys. zł to dofinasowanie ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Videolaryngoskopy są nowością, którą SPZOZ SPR od 2022 r. wprowadza na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego – sprzęt ten jest niezastąpiony podczas trudnej intubacji, pozwala on na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia krtani pacjenta dzięki lepszej wizualizacji pola zabiegowego.

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content