SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start

 

Podstawowa

Stacja Kontroli Pojazdów

kat. Bc

Czynna

poniedziałek - piątek

w godzinach 7 - 19

soboty

nieczynna

wykonujemy usługi w zakresie:
  • Badań kontrolnych pojazdów kat. B,c
  • Pomiaru i regulacji geometrii kół
  • Regulacji świateł
  • Analizy spalin
oraz usługi warsztatowe obejmujące:
  • Naprawy bieżące
  • Wymianę opon
  • Wyważanie kół
  • Diagnostykę komputerową elektronicznych systemów samochodowych

Jak skutecznie wezwać pomoc?

Zasady wzywania pomocy, których przestrzeganie przyczyni się do sprawnego i skutecznego wezwania pomocy.

Transport sanitarny oraz informacja medyczna

Procedury zgłaszania transportów sanitarnych zleconych przez lekarza (refundowanych w całości lub częściowo)  oraz transportów komercyjnych (prywatnych - odpłatnych).

Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych.

Wydawanie opinii na temat zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Postępowanie przy usuwaniu kleszcza

Jak postępować w przypadku ukąszenia kleszcza.

 

Administracja SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego pracuje w dni robocze

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35

BUDOWA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO ZARZĄDZANIA I MONITORINGU SATELITARNEGO W MAŁOPOLSCE

 

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY

 

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zawarło w dniu 05.05.2020 r. umowę partnerską z Województwem Małopolskim jako Liderem Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2O2O, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, aby czynnie podjąć walkę z chorobą wywołaną koronawirusem.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Projekt przewiduje zakup 2 ambulansów z pełnym wyposażeniem medycznym w standardzie ratownictwa medycznego oraz urządzeniami do dezynfekcji dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego o wartości 1.240.000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.