SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start PRACA DLA LEKARZY.

PRACA DLA LEKARZY.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz
tel. 442-09-49 fax.: 534-08-62
ogłasza
zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Lekarza na pełnienie dyżurów w ramach transportów specjalistycznych
oraz
2. lekarza systemu-
w rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Osoba aplikująca na stanowisko "lekarza systemu" musi posiadać tytuł specjalisty lub ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: medycyny ratunkowej, anestezjologii
i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii
lub
posiadający wypracowane 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w SOR, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub IP szpitala.
Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zawieranej umowy, czasu jej trwania
oraz warunków finansowych dostępne są w:
siedzibie SPZOZ- Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15
lub pod numerem telefonu 18/ 442 09 49.
Osoba odpowiedzialna: Maria Zięba oraz Tomasz Kula.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz
tel. 442-09-49 fax.: 534-08-62
ogłasza
zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

lekarza systemu-

w rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.Osoba aplikująca na stanowisko "lekarza systemu" musi posiadać tytuł specjalisty lub ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, kardiologii, neurologii lub pediatrii.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zawieranej umowy, czasu jej trwania oraz warunków finansowych dostępne są w:
siedzibie SPZOZ- Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15 lub pod numerem telefonu 18/ 442 09 49.Osoba odpowiedzialna: Barbara Duszyńska.