SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Praca dla lekarzy

Praca dla lekarzy

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz

tel. 442-09-49 fax.: 534-08-62

ogłasza

zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1. Lekarza na pełnienie dyżurów w ramach transportów specjalistycznych

oraz

2. lekarza systemu-
w rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Osoba aplikująca na stanowisko "lekarza systemu" musi posiadać tytuł specjalisty lub ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: medycyny ratunkowej, anestezjologii 
i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii

lub

posiadający wypracowane 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w SOR, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub IP szpitala. 

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zawieranej umowy, czasu jej trwania
oraz warunków finansowych dostępne są w:

siedzibie SPZOZ- Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15
lub pod numerem telefonu 18/ 442 09 49.
Osoba odpowiedzialna: Maria Zięba oraz Tomasz Kula
.