SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Dyrekcja

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu

ul. Śniadeckich 15
33-300 Nowy Sącz

 


 

 

 

Dyrektor   mgr Bożena Hudzik

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca. Dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych inż. Janusz Geroch

 

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

 

Główny księgowy Beata Apriasz