SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Edukacja Postępowanie przy usuwania kleszcza

Postępowanie przy usuwania kleszcza

W związku z sygnałami pacjentów wpływającymi do Rzecznika Praw Pacjenta, informującymi o trudnościach w usunięciu kleszcza,  podjęta została akcja edukacyjna w celu poinstruowania pacjentów jak postępować w przypadku ukąszenia kleszcza, a także przypominać o konieczności niezwlekania z jego usunięciem. W tym celu  przygotowana została ulotka dostępna tutaj.