SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro na zakup i dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. ( Dz. U. z 2010.209.1382 )

 

 

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na zakup i dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego.

 

Załącznik:

 

Zapytanie ofertowe można pobrać tutaj.

 

Ofertę należy przekazać na adres Zamawiającego w terminie do 27.09.2017 r. do godziny 14:00.

 

Osoba do kontaktu: inż. Janusz Geroch, telefon: 18   442 09 49