SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Zakupy sfinansowane ze środków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego oraz PZU Życie SA.

Zakupy sfinansowane ze środków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego oraz PZU Życie SA.

Zakupy sfinansowane ze środków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego oraz PZU Życie SA.

 

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w ramach niewykorzystanych środków na mistrzostwa w ratownictwie medycznym SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu otrzymało środki finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej – kombinezonów Tyvek w ilości 40 sztuk.

 

Za otrzymane środki serdecznie dziękujemy.