SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

Dyrektor SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu informuje o wynikach przeprowadzonego w dniach 16 – 24.11.2020 r. Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:

a)      Ratownika Medycznego w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S/P oraz Zespołów transportu sanitarnego i specjalistycznego w kraju i za granicą lub transportu „covidowego”, a także uczestnictwa w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych;

b)      Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S/P oraz Zespołów transportu sanitarnego i specjalistycznego w kraju i za granicą lub transportu „covidowego”, a także uczestnictwa w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych;

c)       Pielęgniarza(rki) Systemu w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S/P oraz Zespołów transportu sanitarnego i specjalistycznego w kraju i za granicą lub transportu „covidowego”, a także uczestnictwa w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych.

 

Oferty złożone

60

Oferty przyjęte

46

Oferty odrzucone

14