SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ratownictwo Medyczne przez ratownika medycznego oraz ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Oferty złożone

8

Oferty przyjęte

6

Oferty odrzucone

2