SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu.

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu.

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ratownictwo Medyczne przez lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego

Oferty złożone

1

Oferty przyjęte

1

Oferty odrzucone

0