SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Wynik konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarzy systemu

Wynik konkursu ofert na udzielanie świadczeń przez lekarzy systemu

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT

 

 

Oferty złożone

2

Oferty przyjęte

2

Oferty odrzucone

0