SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Wykaz wolnych nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia /wydzierżawienia usytuowanych na terenie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

Wykaz wolnych nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia /wydzierżawienia usytuowanych na terenie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

OGŁOSZENIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15

w sprawie sporządzenia wykazu wolnych nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia /wydzierżawienia usytuowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sadeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15

Nieruchomość objęta jest księgą wieczysta Nr 43414, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Sączu dla nieruchomości składającej się z działek nr 24/2, 24/4, 25/6, 25/7 i 25/8, w obrębie 73, o powierzchni 00,7830 ha.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.65 ) SPZOZ-Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ogłasza, co następuje:

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w najem/dzierżawę w trybie przetargowym.


Wykaz można pobrać tutaj.