SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Współpraca z PZU Życie S.A.

Współpraca z PZU Życie S.A.

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono 6 plecaków ratowniczych oraz 50 opakowań rękawic nitrylowych dla zespołów ratownictwa medycznego SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.