SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia PRZEKAZANIE AMBULANSU RATOWNICZEGO

PRZEKAZANIE AMBULANSU RATOWNICZEGO

PRZEKAZANIE AMBULANSU RATOWNICZEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
NR POIS.09.01.00-00-0425/21 „ZAKUP AMBULANSU ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA SPZOZ SĄDECKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO”

 

W dniu 29 lipca 2021 r. Starosta Nowosądecki Pan Marek Kwiatkowski dokonał uroczystego przekazania ambulansu ratowniczego dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Karetka zakupiona została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 – 2020 Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Celem projektu jest wsparcie jednostki w związku z realizacją działań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych,
w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego. Zakup ambulansu przyczynił się do odnowienia floty samochodowej SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, która biorąc pod uwagę trudne, górskie tereny działania wymaga sukcesywnej wymiany.

Przedmiotowy Projekt zakłada również zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Całkowity koszt projektu wyniósł 520 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 442 000,00 zł.

 

 

 

 

Kliknij miniaturkę aby obejrzeć duży obrazek