SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Poszukiwanie pracownika na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Poszukiwanie pracownika na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

zatrudni pracownika do Działu Techniczno – Eksploatacyjnego

na stanowisko ds. zamówień publicznych.

 

Do zadań na w/w  stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi na dostawy robót, usług i towarów - zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i zakładowym  Regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza w złotówkach równowartości kwoty 30 tys. euro.
 • sporządzanie rocznych planów zakupów, inwestycji i zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami (budynki, budowle, przeglądy, dzierżawy, podatki, umowy),
 • prowadzenie spraw związanych z dozorem technicznym urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej pojazdów,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zakładu,
 • prowadzenie spraw gospodarki odpadami.

Wymagania :

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie wyższe),
 • znajomość oraz praktyczne posługiwanie się  ustawą o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843),
 • znajomość i praktyczne wykorzystanie przepisów prawnych niezbędnych do pracy na w/w stanowisku,
 • obsługa komputera  (programy Windows 10, pakiet MS Office) i innych urządzeń biurowych,
 • dodatkowo: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, sumienność.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji do dnia 31 marca 2020 r. na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Ul. Śniadeckich 15,

33-300 Nowy Sącz

bądź osobiście w sekretariacie siedziby firmy (adres j.w.).

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”