SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Podziękowanie od rodziny pacjenta

Podziękowanie od rodziny pacjenta

Na ręce Pani Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego mgr Bożeny Hudzik wpłynęło podziękowanie od rodziny pacjentki za uratowanie jej życia przez Zespół Ratownictwa Medycznego K 02 54 stacjonujący w Grybowie. Życzymy naszym Ratownikom więcej takich sukcesów w ratowaniu życia ludzkiego.