SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Podziękowanie od Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podziękowanie od Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

.Do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego wpłynęło podziękowanie od Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Dyrektor Bożeny Hudzik za nieodpłatne udostępnienie ambulansu medycznego w ramach Dnia Dziecka organizowanego w Klubie "Bajka" oraz udzielenie instruktażu z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej udzielonej przez pracowników Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.