SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Plan postępowań organizowanych przez SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w 2020 roku.

Plan postępowań organizowanych przez SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w 2020 roku.

Plan postępowań organizowanych przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019, poz. 1843) na rok 2020.

 

Plan dostępny tutaj.