SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na na najem/dzierżawę na okres 5 lat dwóch sektorów na maszcie antenowym z przeznaczeniem na montaż anten telekomunikacyjnych.

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na na najem/dzierżawę na okres 5 lat dwóch sektorów na maszcie antenowym z przeznaczeniem na montaż anten telekomunikacyjnych.

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na najem/dzierżawę na okres 5 lat dwóch sektorów na maszcie antenowym z przeznaczeniem na montaż anten telekomunikacyjnych. Minimalna cena wywoławcza górnej części masztu najmu/dzierżawy netto wynosi 330,00 zł. Minimalna cena wywoławcza dolnej części masztu z przylegającym gruntem o powierzchni 10 m2 najmu/dzierżawy netto wynosi 3.050,00 zł. Do ustalonych stawek czynszu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Ofertę w formie pisemnej wraz wymaganymi dokumentami należy przesłać do siedziby Ogłaszającego: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15 do dnia 26.06.2019 r. do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r.  o godzinie 915 . Przetarg wygrywa Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę najmu/dzierżawy Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Z-ca Dyrektora inż. Janusz Geroch, telefon: 18  442 09 49.

 

Regulamin przetargu mozna pobrać tutaj.

 

Wzór oferty można pobrać tutaj.