SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 – w Kancelarii Administracyjnej (parter, pok. 113) w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach: 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na powyższy adres (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu), w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.

 

Ogłoszenie można pobrać tutaj.

 

Oświadczenie mozna pobrać tutaj.