SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Dzień Ratownictwa Medycznego

Dzień Ratownictwa Medycznego

W dniu 13 października 2021 r. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe odwiedził Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, który wraz z Wicewojewodą Panem Józefem Leśniakiem, Senatorem Panem Wiktorem Durlakiem oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Wicestarostą Panem Antonim Koszykiem, Przewodniczącą Komisji Zdrowia Panią Marią Barbarą Szarotą, a także Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego Panem Romanem Potoniec złożyli Ratownikom Medycznym pracującym w naszej jednostce życzenia z okazji ich święta.

– Wszystkim Ratownikom Medycznym oraz Osobom i Podmiotom, które współtworzą małopolski system ratownictwa medycznego, składam serdeczne podziękowanie za Państwa zaangażowanie, poświęcenie i codzienną służbę. Dziękuję za ratowanie zdrowia i życia, empatię dla chorych i poszkodowanych oraz za to, że możemy na Was liczyć w najtrudniejszych chwilach – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

 

Link do artykułu na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego