SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Historia

Historia

Historia powstania, początków i funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie Sądecczyzny.

Początki Pogotowia Ratunkowego na terenie Sądecczyzny to rok 1947, kiedy to Polski Czerwony Krzyż zorganizował pogotowie ratunkowe dysponujące jedną karetką sanitarną.

historia1

 

historia2

Do roku 1972 pogotowie ratunkowe funkcjonowało jako jednostka samodzielna podporządkowana zmiennie organom Miasta lub Powiatu.

historia3

W wyniku reformy służby zdrowia przeprowadzonej w 1972 roku (która łączyła wszystkie placówki służby zdrowia na danym terenie w jeden zakład opieki zdrowotnej) pogotowie ratunkowe zostało włączone w struktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu. Forma ta funkcjonowała do 31 marca 2000 roku.

historia4

Od początków swej działalności pogotowie ratunkowe ściśle współpracowało z Kolumną Transportu Sanitarnego w Nowym Sączu, na której spoczywała odpowiedzialność zapewnienia taboru sanitarnego.

historia5

Do 31 marca 2000 roku w powiecie Nowosądeckim zadania bezpośrednio związane z ratownictwem medycznym wykonywały dwie stacje pomocy doraźnej działające w strukturach SPZOZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu i SPZOZ w Krynicy.

 

W październiku 1999 roku powstała grupa  inicjatywna, która opracowała projekt Reorganizacji Pomocy Doraźnej w Powiecie Nowosądeckim, zbieżny z założeniami programu "Zintegrowane Ratownictwo Medyczne".

 

W I kwartale 2000 roku zostały wydzielone obie stacje pogotowia ratunkowego ze struktur szpitalnych i połączone w jedną samodzielną jednostkę i tak od dnia 1 kwietnia 2000 roku powstał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ze stacją główną w Nowym Sączu i  filią w Krynicy. historia6

Nowo powstały zakład obejmuje działaniami ratowniczymi teren Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego o powierzchni 1.607 km2 i około 300 tys. ludności stale zamieszkałej.

Tabor sanitarny będący w dyspozycji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego stanowiły głównie samochody marki Polonez oraz trzy duże ambulanse: Fiat Ducato w Krynicy i dwa Citroeny w Nowym Sączu.

historia7

historia8

historia9

W dążeniu do pełnej koordynacji służb medycznych pogotowia ratunkowego ze służbami techniczno-eksploatacyjnymi , w lipcu roku 2001  na mocy uchwał Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego oraz Rady Powiatu Nowosądeckiego, nastąpiło połączenie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Nowym Sączu.

 

Organem założycielskim połączonego zakładu pn. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe jest Powiat Nowosądecki, który do wykonywania zadań statutowych przekazał nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

 

Realizując założenia programu mające na celu skrócenie czasu dojazdu do zdarzeń nagłych i poprawę dostępności pomocy doraźnej, rozpoczęto dyslokację zespołów ratowniczych w terenie tak, by czas dotarcia do pacjenta będącego w stanie zagrożenia życia nie przekraczał od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego 8 minut w terenie miejskim i do 15 minut w terenie poza miastem.

Współdziałając z lokalnymi Samorządami, staraniem Dyrekcji zakładu uruchomiono podstacje w terenie:

historia10

historia11

historia12

historia13

tworząc jako pierwsi w Małopolsce pełne rozlokowanie w terenie zespołów wypadkowych zgodne z założeniami Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne.

historia14

Kolejnym etapem realizacji programu "Zintegrowane Ratownictwo Medyczne" było utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (łączące funkcje miejskiego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej i dyspozytorni pogotowia ratunkowego).

 

Środki na organizację i uruchomienie CPR otrzymano z dotacji celowej budżetu państwa oraz Starostwa Powiatowego, natomiast Komenda Miejska PSP udostępniła nieodpłatnie pomieszczenia dla lokalizacji CPR.

 

Po adaptacji pomieszczeń i zakupie sprzętu łącznościowego i informatycznego, w lutym 2003 roku rozpoczęło działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Grybowskiej 4 w Nowym Sączu.

historia15

Dzięki działaniom organizacyjnym ówczesne funkcjonowanie służby ratowniczej Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przedstawiało się następująco:

 

wezwania ratunkowe do CPR (na numery telefonów 999, 998 i 112)

 

dyspozytor medyczny posiadał w całodobowej dyspozycji:

historia16

historia17

historia18

historia19

historia20

historia21

historia22

Przekazane w nieodpłatne użytkowanie budynki zakładu wymagały  gruntownych remontów zatem podjęto wszelkie starania w celu pozyskania środków finansowych na poprawę stanu technicznego obiektów.

historia23

historia24

Dzięki znacznym środkom finansowym przekazanym przez Organ Założycielski (Starostwo Powiatowe) oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także funduszom własnym zakładu, od listopada 2005 roku rozpoczęto modernizację i termomodernizację obiektów zakładu w Krynicy przy ul. Kraszewskiego i w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich. Strategicznym wykonawcą praca adaptacyjnych i termomodernizacyjnych była firma KAN-BUD.

historia25

historia26

Wszelkie dotychczasowe działania reorganizacyjne pozwoliły uzyskać efekty w postaci:

 • zdecydowanej poprawy dostępności i jakości udzielanych przez zakład świadczeń pomocy doraźnej
 • poprawy poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu niezależnie od miejsca zamieszkania
 • wymiernych efektów finansowych poprzez obniżenie kosztów  funkcjonowania zakładu
 • poprawy warunków socjalnych pracowników Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
 •  

  W dniu 9 października 2009 roku nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków do nowoczesnego ambulansu ufundowanego przez Józefa Korala. Tą cenną darowizną Józef Koral wzbogacił tabor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego o jedyny wówczas w Polsce tak nowoczesny ambulans 4x4 bazujący na samochodzie marki Mercedes wraz z wyposażeniem.

  historia27

  Nowoczesny i sprawnie funkcjonujący zakład spełniający najwyższe wymogi systemu ratownictwa medycznego stał się zasługą Pani Danuty Cabak-Fiut, która kierowała Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym od samego początku aż do listopada 2009 roku. Jedną z wielu jej wielkich zasług było zorganizowanie od podstaw sprawnego systemu ratownictwa medycznego na Sądecczyźnie.